۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير
FA | EN | AR
◄  پژوهش و توسعه :
 
چشم انداز در افق سه ساله
ما برآنيم كه به حول قوه الهي واحد پژوهش و توسعه گروه صنايع گيتي پسند را به يكي از پنجاه واحد تحقيق و توسعه برتر كشور از حيث تعداد پژوهش انجام شده ، وسعت و تنوع پژوهش ها ، نوآوري و خلق ارزش تبديل كنيم.
فلسفه وجودي:
تعميق و توسعه زيرشاخه ها در زنجيره هاي صنعت و معدن، ساختمان،كشاورزي و... به منظور مطالعه و پژوهش عميق تر در اين زنجيره ها و استخراج طرحهاي توجيه پذير در راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي كلان گروه ، با ايجاد تمركز و وحدت رويه در امور پژوهشي گروه هاي تحقيقاتي موجود در مجموعه و برخورداري از سينرژي حاصله در جهت تسريع در امور پژوهشي، نوآوري، خلق ارزش و ارتقاي قدرت رقابت پذيري گروه در سطح ملي و بين المللي.

خدمات:
 •  انجام مطالعات و پژوهش هاي علمي و تخصصي
 •  تدوين طرح هاي توجيهي فني واقتصادي
 •  نگهداري وآرشيو نمودن اسناد و مدارك علمي وفني
 • مشاركت و همكاري با ديگر حوزه ها به منظور احداث خط توليد محصولات جديد
 •  مشاركت و همكاري با ديگر حوزه ها به منظور ايجاد تنوع و توسعه محصولات جاري

گروه هاي تحقيقاتي:
 • پليمر
 • شيمي
 • متالوژي
 • ساختمان
 • كشاورزي
 • مكانيك
 • معدن
 • انرژي
 • فيزيك
1394/06/25
Powered by DorsaPortal